het Eindoffensief - de bevrijding

Op 1 juli 1918 wordt het 3-de Régiment Génie van de Derde Legerdivisie ontbonden en wordt, naast het 3-de en het 9-de Bataljon, ook het 15-de Bataljon opgericht. Hier wordt Joseph in ondergebracht en zal hij de laatste maanden van de oorlog actief zijn.
Op onderstaande sterk gehavende pasfoto uit 1918, verkregen uit de brieventas van zijn dochter Bertha, heeft Jozef zijn gegevens op de achterkant geschreven : 3°-Génie, 15°-Bataljon, 1° Compagnie.
Ook zijn stamnummer 1936 en zijn adres : Bergstraat 11 te Mol worden vermeld.                     

In het "Guldenboek der Vuurkaart" , waar de regimentsgeschiedenissen worden beschreven staat er :

Van 28 september 1918 tot 20 oktober 1918 zal het 15° Bataljon Génie van de
3-de Legerdivisie herstellingen uitvoeren aan de kapotgeschoten banen van :
Pilkem, Langemark , Poelkapelle, het Sas, Vijfwegen, en de aan de dwarswegen welke deze banen met elkaar verbinden.

Van 20 oktober tot 4 november 1918 ruimt het de ladingen springstoffen op die de bruggen en kruispunten ondermijnen van de wegen op het grondgebied van Handzame en Kortemark.

Op 11 november 1918 is er wapenstilstand. Het zal tot begin december 1918 duren vooraleer Joseph naar huis kan.