aan het IJzerfront in 1917 - 1918

In het jaar 1917 doorliep Joseph heel wat mutaties :

Op zijn inlichtingsblad "Place Forte de Liège" voor het verkrijgen van zijn frontstrepen staat voor
20 augustus 1917 vermeld : "présent a la 3° colonne Munition Artillerie".

Twee weken later, op 5 september 1917 werd hij toegewezen aan de
2° Compagnie Pontonniers Génie (Bruggenleggers) van de 3° Legerafdeling.

Op de militaire identiteitskaart van Joseph staat tenslotte ook als mutatie vermeld :
1 oktober 1917, naar de 6/3 Gn, getekend door de commandant van de Génie van de 3-de Legerafdeling.

"Lichtere" dienst in de keuken ?

Zijn kwetsuur van augustus 1916, misschien de pijn en ongemak tengevolge van het ongeluk met de roeiboot (compagnie Pontonniers), kunnen een reden zijn dat Joseph een lichtere dienst verkreeg.

We vonden immers twee foto's terug die hiervoor pleiten en waarschijnlijk dateren deze twee foto's ook uit deze periode :
eind 1917 - begin 1918 : twee foto's van etenbedeling aan het front, waar opvallend ook Joseph tweemaal te zien is als (kok?) -bedeler van het eten.

De foto toont Joseph in het midden (met blinkende haarbles), hij bedient de pollepel. Hij heeft hier niet zijn gewone werkplunje aan zoals de andere soldaten, maar draagt een soort schort - overall met grote borstzak

Merkwaardig is ook de belettering van het gebouw :
B.M. 212.W. = " Bâtiment Militaire 212 W " ? Zelfs intensief opzoekingswerk kon ons geen aanwijzing geven waar deze foto juist genomen werd.

          

Op onderstaande foto staat er worst op het menu : Joseph (uiterst links) hanteert de vleesvork.Op de achtergrond is de schouw van de veldkeuken te zien.

          

Ook al hadden alle soldaten een snor - toch kunnen we op beide foto's sommigen opnieuw herkennen : de eerder frele soldaat met muts, op de eerste foto naast Joseph, is waarschijnlijk dezelfde als op de onderste foto de derde van links - waarschijnlijk betreft het hier dus dezelfde groep soldaten.

naar Boven