"De Rozenberg" vóór Wereldoorlog I

Joseph Hens was afkomstig van de straat "Rozenberg" te Mol.
Gezien vanaf het klooster aan de Voogdijstraat, stond het ouderlijk huis ( van vader "Senneke Hummel", familie Hens-Dierckx) een honderdtal meter verder aan de rechtse kant.

                              

De Rozenberg rond het jaar 1900. Aan de rechtse kant is er eerst de muur en de haag van het klooster, een hondertal meter verder, ter hoogte van het huis dat vooruitkomt met het raam in de zijgevel (op het nr.24 - tegenwoordig café "De Herberg"), was het ouderlijk huis van Joseph. Misschien staat Joseph wel bij de jeugd op bovenstaande foto, als deze foto gemaakt is in de zomer van 1899 was Joseph 13 jaar ...

Het was een wijk met gemengde beroepen : arbeiders en arbeidsters in de textielindustrie maakten een wezenlijk deel uit van de bewoners, zelfstandige ambachten (rademakerijen, schrijnwerkerijen,plafonneerders, kleine neringdoenders), evenals verschillende cafés waren op de Rozenberg gevestigd.
De op de Rozenberg gelegen bedrijven waar tewerkstelling voorhanden was waren belangrijk : de Spinnerij
Van Iersel, de houthandel Theeuws, de Brouwerij Missotten, de Limonadefabriek 'Smet' Gheys, en de Pleisterplatenfabriek Elen waren rond de eeuwwisseling belangrijke werkgevers.

Rond 1900 stonden op de Rozenberg nog oude dikke eiken en was er ook nog geen gasverlichting, die werd pas in 1904 geplaatst. In de jaren voor de Eerste Wereldoorlog kreeg "De Rozenberg" wel een heel ander uitzicht:
de oude eiken werden gekapt en nieuwe boompjes werden aangeplant (1908).
Joseph heeft deze veranderingen van zijn straat zeker van dichtbij meegemaakt, het geeft ons de kans om ons even te verplaatsen naar zijn tijd en te volgen hoe de Rozenberg veranderde ... zie straatbeelden Rozenberg

Ouders en familie

De vader van Joseph, Hens Vincent , in de omgang "Senneke Hummel" genoemd, werd geboren te Mol op 24 Februari 1859 (en stierf er op 25 februari 1920).
De moeder van Joseph, Maria Anna Dierckx, met als roepnaam "Joke van Annemie", werd geboren te Mol op 23 mei 1857 (en stierf er op 12 januari 1944).

"Senneke" en "Joke van Annemie" trouwden op 20 april 1882.

Vader Senneke was arbeider in de textielfabriek "Van Iersel" op de Rozenberg. Hij trad er in dienst op 25 oktober 1871 ( op 12-jarige leeftijd !) en was er, volgens een personeelslijst opgemaakt in 1915, de tweede langst ingeschreven werknemer (toen dus 44 jaar).
Op een foto van de arbeiders van de Spinnerij Van Iersel, uit 1895, wordt vader Vincent niet beschreven als "Senneke" zie foto, maar als "ene Vincent, gehuwd met Joke van Annemie" zie foto "Joke".

    Uit dit huwelijk werden 12 kinderen geboren :

 •  1. Hens Maria Julia                          ° 31/01/1883                   †  11/01/1963
 •  2. Hens Maria Constance                 ° 02/05/1884                   †  00/00/0000
 •  3. Hens Joseph                               ° 11/12/1885                   †  20/04/1932
 •  4. Hens Rochus Ferdinand               ° 08/07/1887                   †  12/07/1887
 •  5. Hens Karel Frans                         ° 10/08/1888                   †  02/08/1890
 •  6. Hens Clementia Ludov.                 ° 14/04/1890                   †  10/11/1970
 •  7. Hens Alfons Theod                       ° 13/11/1891                   †  28/02/1962
 •  8. Hens Josephina Elisa                   ° 23/06/1893                   †  18/02/1987
 •  9. Hens Maria Fransisca                   ° 28/01/1895                   †  14/03/1896
 • 10. Hens Celine Maria Julia                ° 16/05/1897                   †  00/00/0000
 • 11. Hens Louis Const                        ° 22/06/1899                   †  30/05/1971
 • 12. Hens Juul Peter Louis                  ° 27/10/1901                   †  05/01/1972

Zijn Jeugd

Joseph Hens werd geboren op 11 december 1885. Hij was het derde kind, en eerste zoon, in een familie met 12 kinderen. De twee kinderen die nà hem kwamen, stierven op jonge leeftijd - "Rochus Ferdinand" reeds na 4 dagen, "Karel Frans" werd slechts 2 jaar oud.
De kindersterfte was groot in die tijd, want ook zijn zusje "Maria Fransisca", die geboren werd toen Joseph 10 jaar was, stierf toen ze pas
1 jaar oud was geworden.
Ze woonden op de Rozenberg nr. 24 te Mol.

Over zijn schooltijd kwamen we niet zo veel te weten. Zeer waarschijnlijk ging hij naar de "gemeenteschool" van Mol tot hij 14 jaar werd en ging werken.

Soldaat door loting - Zijn legerdienst

In 1905, het jaar dat hij 20 werd, had Joseph geen geluk toen hij moest gaan loten om soldaat te worden. Hij trok een laag nummer en moest in dienst .
Op 3 november 1905 werd hij soldaat en alle aanwijzingen gaan in de richting dat hij zijn legerdienst volbracht in de kazerne Stembert van Verviers bij het 12-de Linieregiment, I-ste Bataljon - 4° Compagnie , dat toen op die plaats haar standplaats had. Hij deed er 20 maanden militaire dienst en werd waarschijnlijk in 1908 en in 1909 , zoals gebruikelijk was, wederopgeroepen om opnieuw een maand dienst te leveren. Uit deze legerdienstperiode van beginjaren 1900 (zie de resten van de postzegel van 1 cent) dateert ook het onderstaande romantisch kaartje dat hem toegestuurd werd op zijn adres te Verviers

                              

Onderstaande foto dateert van rond 1910 . Joseph (links) poseert met twee vrienden - misschien soldatenvrienden ?

                                                      

Zijn Huwelijk

Joseph huwde op 30 juni 1911 met Stefanie Vanhoof, zijn buurmeisje, wonende op de Rozenberg nr.45 ( dit is recht tegenover zijn ouderlijk huis). zie ....trouwboekje

De trouwfoto van Joseph en Stefanie. Het koppel reisde speciaal naar Antwerpen om deze foto te laten maken.
(Fotograaf J. Vander Heyden, Geuzenstraat 31 Antwerpen)

                                                      

Rozenbergkermis, ook rond 1910 - 1911. Joseph (tweede van links) - waarschijnlijk bij de herberg van zijn schoonouders "In den Vlaemschen Leeuw", op het nr. 45 van de Rozenberg.

                                

                           (Foto Erfgoedbank Mol Inventarisnr. 53-2-13)

De vader van Stefanie, Jozef (Jef) Vanhoof en haar moeder Maria Van Gompel, baatten op het nr.45 van de Rozenberg een café - rademakerij uit, in die tijd een veel geziene combinatie van een zelfstandig ambacht samen met een café.
Het café heette " In den Vlaemschen Leeuw". Het pas gehuwde koppel bleef "bijwonen" bij de schoonouders van Joseph.

Op 8 augustus 1911 brandde de rademakerij af en schoonvader Jef Vanhoof verhuisde naar het nr. 87 op de Rozenberg, waar hij de zaak verderzette en later (met zoon Jules Vanhoof) een begrafenisonderneming begon.
Van deze brand bleef een foto bewaard in het gemeentearchief te Mol. (Erfgoedbank 63-C-001) Het is de eerste foto van een brand in Mol.

Van de rademakerij van karren en kruiwagens kon enkel een deel van de inboedel worden gered (zie het werkmateriaal op de voorgrond.
De "lampe belge", met haar breekbare porseleinen kap, werd voor alle zekerheid maar aan de gaslantaarn opgehangen ...)
Het werkhuis en de stal brandden af. Het woonhuis met café kon worden gered.

                            

                           (Foto Erfgoedbank Mol Inventarisnr. 63-C-001)    Zie ook het boek "Brandweer Mol" pagina 37


Joseph en Stefanie bleven voorlopig in het door de brand gespaarde huis op nr.45 wonen, (zie Nr.45) waar ook in januari 1912 hun eerste kindje Mia geboren werd. Twee maand later, op 31 maart 1912, kochten ze een stuk bouwgrond in een zijstraat van de Rozenberg , de Bergstraat , en bouwden daar op het nr. 11 hun definitieve woning (zie Nr.11). In september 1913 werd hun tweede kindje, Jos, geboren.

naar Boven