De twee brieven worden gecatalogeerd op het Ministerie van Landsverdediging onder :
                                                                                  "Service du Personnel Militaire" 3° SECTION - 3° BUREAU A
Service DES NOTES CABINET N° 36/C.A.B./820

Op 11 februari 1937 : "Demande Croix du Feu à T.P." ( = à Titre Postume)
                                                                                  Op 27 februari 1937 : " Réponse à la veuve de l'int."

                                                                                  

Ze zijn terug te vinden in het persoonlijk dossier van Jozef Hens in het Legerarchief te Brussel.

                                         .........................................................................................................................................................TERUG