de Genie van de 3° Legerdivisie

Het bataljon Genie van de 3de Legerdivisie werd op 15 oktober 1914 ontdubbeld en heeft vanaf dan twee eenheden , het 3° en 9° bataljon. Vanaf 20 december 1916 vormen ze samen het 3de Regiment Genie. ( Met de reorganisatie van 1 juli 1918 zal het 3de Regiment Genie worden ontbonden zodat naast het 3de en 9de Bataljon Genie ook het 15de Genie ontstaat , waar Joseph op het einde van de oorlog zal aanwezig zijn.)

Op datum van 1 april 1915 muteert Joseph van het 12-de Linie naar de Genie van de Derde Legerdivisie.

Onderstaande foto moet uit deze periode dateren : hij toont Joseph (rechts) samen met twee andere soldaten, alle drie dragen ze de typische "IJzerkepie" .

                           

Opvallend is ook dat Joseph op zijn linkermouw een insigne draagt met twee gekruiste geweren , het kenteken van "Onderrichter schutter". Dit insigne van bekwaamheid als schutter moet hij waarschijnlijk behaald hebben in de vooroorlogse periode gedurende zijn legerdienst in 1905-1906. In zijn dossier konden we hierover echter geenenkele verdere informatie terugvinden.
De schuine streep onder op zijn linkermouw verwijst naar zijn rang van "soldaat 1-ste klas". (In een "escouade", dit is een kwart van een peloton, werd de meest plichtbewuste soldaat bevorderd tot soldaat 1ste klas, dit ter ondersteuning van de korporaal die de leiding had over dit kleinste militaire onderdeel).

          

Deze foto dateert van hetzelfde jaar 1915, tijdens een rustperiode in de achterlinies, met een accordeon als metgezel. We kunnen sommigen herkennen : de soldaat zittend uiterst links (met de ruige baard) en de soldaat zittend in het midden (met de veldfles), zijn dezelfde als op vorige foto.
Ook Joseph : hij staat de tweede van links, en draagt hetzelfde uniform als boven.

Onderstaande foto werd eind 1915 genomen in een fotostudio te De Panne.
Dit identiek decor met dezelfde "pied de stalle" vonden we op meerdere soldatenfoto's uit de periode 1914-1918 terug. Dit is de typische foto die naar huis werd gestuurd om de familie gerust te stellen dat de soldaat in leven was en "het goed stelde".

                            

Fier poseert Joseph hier met zijn nieuwe uniform van de genie : de kaki overjas met op de kraagspiegels een gekruiste schop en houweel (van de "travailleurs" van de Génie) - en met een kepi met op het front een Romeinse III van de Derde Legerdivisie ( beide insignes zijn slechts na sterke vergroting op de foto te zien).
Voluit geschreven betekenden ze : "Troupes auxilliaires de génie divisionaire".
Dit waren de nieuwe kledijvoorschriften die vanaf 4 juni 1915 verplicht werden, dus is deze foto zeker nà juni 1915 gemaakt.

Bij het échte geniewerk aan het front was er van poseren echter weinig sprake :

               

Zwaar , nat, koud, gevaarlijk , zijn slechts enkele uit de vele woorden die passend zijn om de omstandigheden van het werk van een geniesoldaat te beschrijven.
Het werk zelf is ook niet eenvoudig : het aanleggen en uitdiepen van loopgraven , abris, prikkeldraadversperringen, loopplankpaadjes, herstellingen uitvoeren aan stellingen - en dit allemaal meestal 's nachts om niet gezien te worden , en met het gevaar verrast te worden door sluipend geweervuur ...

In een vertaling uit "L'armée belge", brochure uitgegeven ter gelegenheid van de l'Exposition Bruxelles 1935, p.60, wordt een treffend beeld gegeven van de geniesoldaat :

  Niets wordt opgebouwd, vernield, aangevallen of verdedigd

  zonder de geniesoldaat. Hij is de eerste in de aanval en

  de laatste in de terugtocht. Overal en altijd is hij in de weer,

  niet voor zichzelf maar wel voor anderen. Zijn enige bekommernis

  is het algemeen belang. Als zijn hart soms een zekere voorkeur

  heeft, dan is het voor zijn vriend de infanterist van wie hij,

  beter dan wie ook, de pijn en het lijden kent.

  Afkomstig uit de werkende klasse, beschikt hij in de oorlog

  over zijn kwaliteiten, zijn handigheid, zijn vindingrijkheid

  zijn kracht, zijn voorliefde voor goed werk.

  En als het nodig is, kan hij ook zijn gereedschap opzij leggen

  en zijn geweer ter hand nemen en ter plaatse sneuvelen voor

  zijn Land en voor de eer van zijn Wapen.

       (" L'Armée Belge", Exposition Bruxelles , 1935, p 60),

naar Boven