De thuiskomst in Mol

In het oorlogsdagboek van aalmoezenier Karel Helsen lezen wij dat op datum van
8 december 1918 : "Meest alle Mollsche soldaten zijn al in verlof hier geweest , of hebben van zich laten hooren".

De thuiskomst van Joseph Hens in Mol moet gesitueerd worden rond begin december 1918.
Naast aangrijpend zal zijn thuiskomst ook zeker passioneel geweest zijn , want gerekend vanaf begin december 1918 wordt exact negen maanden later, op 8 september 1919 zoontje Jules geboren.

Op maandag 16 december 1918 is er de zielemis voor Constant Adriaan Vos, soldaat bij het 14 Linieregiment, en gesneuveld te Merkem op 8 maart 1918. Zeer waarschijnlijk woonde Joseph Hens deze zielemis in de parochiekerk van Mol bij want een bidprentje van Adriaan Vos werd in zijn nalatenschap aangetroffen.

Ook de herdenkingsplechtigheden van andere gesneuvelden van de wijk "Rozenberg" en van Mol-centrum moet Joseph hebben bijgewoond , ze waren immers allen leeftijdsgenoten, buren, misschien vrienden van Joseph.
We vonden ook bidprentjes terug van

Ernest Frans Dierckx Sold. 2°kl.mil.1909 3°Linie 3/1(9 Cie) (Rozenberg 108)

Jozef Ferdinand Van Gompel Sold. 2°kl. mil.1909 5°Linie (Kloosterstraat 6)

Gustaaf Theeuws, Soldaat 2° kl. BV 1909, 4° C.T.,1° Cie (Rozenberg 14)

Ludovicus Vermeylen Sold. 2°kl. mil.1912 16°Linie (Rozenberg 175)

Jules Raus Korporaal BV 1913 , 5-de Linie, 1-ste Cie (Nieuwstraat 9)

Jan Vernelen Sold.1°kl mil.1912, 6°Linie, Cie Cyclist,2.D.A. (Brandstraat 2)


Edmond Van Eynde schrijft dienaangaande in zijn dagboek dat op vrijdag 3 januari in Mol een "zielemis" voor de gesneuvelden plaatsvond :

" Plechtige lijkdienst tot zielerust der gesneuvelde soldaten , te dezer gelegenheid was de kerk met hare plechtigste rouwgewaad getooid, vooraan de koor stond de lijkbaar opgesteld met de Belgische kleuren, de zij-altaren waren met nationale wimpels behangen. De koor was bezet door het college van burgemeester en schepenen, het pompierkorps met vaandel, de oude soldaten (lees : oudstrijders) met vaandel, en door de ambtenaren van het staatsweldadigheidsgesticht, en in de kerk eene groote menigte vertegenwoordigd door alle standen, de familieleden der betreurde gesneuvelden, en eene groote menigte soldaten bevonden zich in de kerk. Na de plechtigheid verhief onze heerlijke Brabançonne die het diepste onzer harten bewogen."

Terug naar zijn eenheid

Na zijn verlof ( 40 dagen - misschien tot eind januari 1919 ?) keert Joseph terug naar zijn eenheid Génie van de 3 de Legerdivisie, 15 de Bataillon, 2de Compagnie, 1ste sectie , te Luik :

                   

Op deze foto zit Joseph uiterst links op de bank (met de handen op de knieën). De oorlog was gedaan, de stemming was vrolijk : een bolhoed was toegelaten.

Op 16 februari is hij zeker al een poosje terug bij zijn legereenheid, want dan schrijft hij een postkaart vanuit Herve ( poststempel van Mol 18 februari 1919) met volgende handgescheven tekst :

"Zeer beminde vrouw en kinderen Met veel plezier kom ik u te melden als dat het met mij nog op zijn besten is en ik hoop van u allen ook hetzelfde. Nu beminde vrouw en kinderen doet veel komplementen aan de gehele familie en bijzonder aan ons ouders zusters en broeders en ik geef u en de kinderen nogmaals 1000 en 1000 kussen van verren uit Luik. Uw man en vader Joseph Hens 2 Compagnie 15 Genie Luik "

Toch is het leed in de familie van Joseph Hens nog niet voorbij : zijn schoonbroer Alexander Van Gossem (gehuwd met zijn jongere zuster Clemence Hens, en wonend op de Rozenberg 22), overlijdt op 15 maart 1919 ten gevolge van zijn in krijgsgevangenschap opgelopen ziekte.

Op 15 maart 1919 wordt Joseph Hens gedemobiliseerd

en keert hij voorgoed terug naar zijn gezin in Mol. Het kleine gezin (vader Joseph, moeder Stefanie en de drie kinderen Mia, Jos, en Juul) zullen het in de eerste jaren na de oorlog niet gemakkelijk hebben.

naar Boven