De Rozenberg voor de Eerste Wereldoorlog

Beginjaren 1900 was de Rozenberg een kasseisteenweg afgeboord met oude eiken. Men noemde de Rozenberg toen dikwijls nog "Ginderbuiten", omdat de straat inderdaad naar dit gehucht toeloopt.

                              

In 1904 wordt er gasverlichting op de Rozenberg geïnstalleerd. We zien deze lantaarnpalen op onderstaande foto vooraan rechts, met nog steeds de dikke eikenbomen. De foto werd genomen ongeveer vanop de plaats van de Rozenberg waar Joseph woonde , gezien in de richting van de spoorweg een beetje voor de Bergstraat.
Waar de vlaggestok uitsteekt is het café "Transvaal" , bij Jef "Makal" (Elen-Huysmans). Door de typische vorm van het zadeldak met de twee dakvensters is dit huis zeer goed te herkennen op alle foto's van de Rozenberg uit deze tijd.

                              

In 1908 worden de oude eiken geveld , alleen de gaslantaarns blijven over. Van dit straatbeeld vonden we slechts één foto terug : hij is ook genomen ter hoogte van het klooster , in de richting van de spoorwegovergang, identiek dezelfde kijk op de Rozenberg als de beginfoto op de vorige pagina. Hiermee vergeleken is het nu een kaal en desolaat landschap geworden ...

                              

Vanaf 1908 wordt nieuwe beplanting aangebracht met boompjes netjes op een rij. De Rozenberg krijgt een heel ander uitzicht :

                              

De foto geeft opnieuw een zicht richting spoorweg vanop de plaats waar Joseph woonde .
Aan de rechterkant zien we opnieuw het café "Transvaal" met zijn speciaal gevormde zadeldak.

De Rozenberg na de Eerste Wereldoorlog :

De bomen zijn wat dikker geworden, de bescherming errond is weg, de gasverlichting doet nog dienst :
Volgende foto is van de beginjaren 1920 , hij toont weer de Rozenberg ter hoogte van het klooster in de richting van de spoorwegovergang (rechts de kloostermuur, links de winkel "Tisser"). Misschien bestond er toen reeds een probleem van verkeersoverlast want op het bord staat geschreven : "Zijweg voorbehouden aan voetgangers".

                              

Een laatste foto waarop de gasverlichting te zien is dateert uit 1925 en is gemaakt ter hoogte van het kruispunt met de Bergstraat. Links een pleintje met bomen bij café "Het Bergske" van Lies Gheys (Limonadestekerij Smet-Gheys).

                              

De elektrische straatverlichting doet zijn intrede op de Rozenberg : de gasverlichting wordt weggenomen en houten elektriciteitspalen komen in de plaats, met elektriciteitsdraden lopend langs de gevels van de woningen - de tijd van olielampen in de huizen was voorbij...
Joseph Hens heeft dit allemaal nog van dichtbij meegemaakt - hij stierf in 1932 , precies de periode dat onderstaande foto van de Rozenberg werd gemaakt ( 1930 ).

                              

TERUG